دانش اموزان برتر کار سوق

پرورشی

كسب رتبه اول منطقه در كارسوق زيست توسط دانش اموزان گرامي آقايان سينا آقا پور و امير اسمي زاده را به دانش اموزان ،اساتيد محترم به ويژه جنابان آقايان حسن پازوكي ، محمدي ، پيروي ، سرلك ، عليزاده و دكتر يوسفي و اوليا گرامي تبريك عرض مي نماييم.

امیر اسمی زادهسینا آقاپور

كسب رتبه اول منطقه در كارسوق IT توسط دانش اموزان گرامي آقايان سينا مرادي و عليرضا جلولي را به دانش اموزان ،اساتيد محترم به ويژه جناب آقاي جواد فتحي و اوليا گرامي تبريك عرض مي نماييم.

سینا مرادی

علیرضا جلولی

جلسه مديران گرامي قطب دو متوسطه دوره دوم با حضور سركار خانم پازوكي و جناب آقاي شفيعي به ميزباني آموزشگاه شهداي مظفر

بازديد از مركز پرورش استعدادهاي درخشان جابربن حيان و سيد رضي توسط كارشناس مسئول محترم اداره سمپاد سركار خانم جهانوند.مرحله پنجم آزمون پيشرفت تحصيلي مركز پرورش استعدادهاي درخشان جابربن حيان و سيد رضي با حضور انجمن اوليا ، اساتيد و كادر اجرايي آموزشگاه در روز پنج شنبه مورخ ده اسفند(با سپاس از همه عوامل اجرايي)

👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

كسب رتبه هاي درخشان دانش آموزان مركز پرورش استعدادهاي درخشان سيد رضي در المپياد زبان شهرستان پاكدشت

 

🌺 امیرحسین یوسفی – دبیرستان سید رضی /

 

رتبه اول

🌺محمد امین کشاورز ترک و پویا کرمی – دبیرستان سید رضی / رتبه دوم

🌺بنیامین خوش پرست – دبیرستان سید رضی / رتبه سوم

🌺سینا مرادی – دبیرستان سید رضي

رتبه چهارم

شوراي آموزش و برنامه ريزي مركز پرورش استعدادهاي درخشان ، ضمن تشكر و قدرداني از اساتيد انديشمند به ويژه جناب آقاي زرين و جناب آقاي صالحي ،اين موفقيت را به دانش آموزان گرامي ، اساتيد گرانقدر و اوليا محترم تبريك عرض مي نمايد.با آرزوي توفيق روز افزون🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🙏🏻🙏🏻👏👏👏👏👏👏🌺🌺👏👏👏🙏🏻🌿👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🌿🌿🌿🌿🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏راهيابي دانش اموزان نخبه مركز پرورش استعدادهاي درخشان سيد رضي به مرحله دوم المپياد كشوري

١- امير اسمي زاده (المپياد زيست شناسي)

٢-آرين موحدي (المپياد رياضي)

٣-مجتبي تشيعي(المپياد رياضي)

٤-علي صادقي ( المپيادفيزيك)

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

شوراي آموزش و برنامه ريزي مركز پرورش استعدادهاي درخشان جابربن حيان و سيد رضي ،اين موفقيت را به دانش آموزان ،اساتيد گرانقدر و اوليا محترم تبريك و تهنيت عرض مي نمايد.با آرزوي توفيقات روز افزون🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

👏👏

💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥افتخار آفرينان مركز پرورش استعدادهاي درخشان جابربن حيان و سيد رضي در كنكور سراسري ٩7

🔵امير حسين ولي زاده پزشكي دانشگاه تهران

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

🔴علي قاصد دندانپزشكي دانشگاه شهيد بهشتي

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

🔵امير محمد خان قيطاقي پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🔴محمد مهدي پيرزادي پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🔵علي رحمتي نيا دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي قم

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🔴محمد رضا عبدالمالكي راديو لوژي دانشگاه شهيد بهشتي

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

🔵امير حسين ساكي پرستاري دانشگاه شهيد بهشتي

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🔴محمد مكرم نيا مهندسي برق دانشگاه تهران

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🔵ابوالفضل برخوردار مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي شريف

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🔴محمد حسين محسني پور. مهندسي عمران. دانشگاه تهران

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🔵علي حداد جديدي مهندسي مكانيك دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🔴ابراهيم تاجيك مهندسي پليمر دانشگاه امير كبير

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🔵محمد شايان نژاد مهندسي نساجي دانشگاه امير كبير

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🔴امير حسين پرواييان مهندسي عمران بين المللي قزوين

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🔵محمد عظيم زاده مهندسي مكانيك دانشگاه سمنان

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🔴محمد علي بياد مهندسي بهداشت محيط دانشگاه كرج

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🔵علي عاشقي مهندسي برق دانشگاه دامغان

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🔴محمد مهدي محمدي زرج آبادي. مهندسي مواد و متالوژي دانشگاه سمنان

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🔵محمد حسيني مهندسي مكانيك دانشگاه قم

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🔴علي صادقي مهندسي مكانيك دانشگاه قم

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🔵علي همدمي پرور مهندسي برق دانشگاه سمنان

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🔴مجيد عليكاهي مهندسي برق دانشگاه سمنان

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🔵مهدي پيراسته مهندسي شيمي دانشگاه چابهار

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🔵محمد روزبهاني مهندسي كامپيوتر دانشگاه علم و فرهنگ

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🔴محمد عليزاده مهندسي برق دانشگاه بابل

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

🔵مصطفي رضايي مهندسي برق شاهرود

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

🔴مهدي مجيدي دبيري زبان انگليسي دانشگاه شهيد چمران

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

🔵علي غلامي زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه سمنان

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

🔴محمد رضا روشني دبيري شيمي دانشگاه شهيد چمران

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🔵اسماعيل پورجعفر دبيري رياضي دانشگاه شهيد چمران

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🔴محسن سليمانيه دبيري شيمي دانشگاه شهيد چمران

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🔵علي فرجي آموزش ابتدايي دانشگاه شهيد چمران

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

🔴آكو شيخ احمدي آموزش ابتدايي دانشگاه فرهنگيان

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

🔵علي كميزي آموزش ابتدايي دانشگاه فرهنگيان

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🔴محمد امين شصتي كريمي آموزش ابتدايي دانشگاه فرهنگيان

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🔵امير حسين شانقي آموزش ابتدايي دانشگاه فرهنگيان

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

🔴امير حسين نهارداني آموزش ابتدايي دانشگاه فرهنگيان

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 فردايي بزرگ در پيش است و آينده اي بي انتها كه ما بخش كوچكي از آن را مي بينيم و ما بقي را به آيندگان مي سپاريم و تو آن دريچه ي سبز كوچكي هستي كه فرداهاي بزرگ را مي نماياني و دستان سبز توست كه آينده را تجلي شكفتن ، طراوت ، افتخار و آبادي خواهد داد.

اين موفقيت را به همه شما دانش آموزان ،اساتيد و خانواده هاي گرامي تبريك و تهنيت عرض مي نماييم👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🌺

موفقيت دانش اموزان مركز پرورش استعدادهاي درخشان جابربن حيان و سيد رضي در دانشگاه شهيد رجايي و فرهنگيان

با عرض تبريك و آروزي توفيق در مرحله نهايي(مصاحبه)🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

 

١-أمير حسين شانقي

٢-محمد رضا روشني

٣-أمير حسين نهارداني

٤- اسماعيل پورجعفر

٥-مجيد عليكاهي

٦-محمد أمين شصتي كريمي

٧-مهدئ مجيدي

٨-علي كميزي

٩- امير حسين پرواييان

١٠-علي فرجي

١١-أمير حسين شاكري

١٢-علي همدمي پرور

١٣-محسن سليمانيه

١٤-محمد شايان نژاد

١٥-سيد آكو شيخ احمدي

١٦-علي غلامي

لطفا به دوستان خود اطلاع رساني كنيد

 

 

کنکور سراسری
مراسم تجلیل از رتبه های برتر

مراسم تجلیل از دبیران کنکور ، دانش آموزان حائز رتبه امتحانات پایان ترم اول ، رتبه های برتر کشوری کنگره قرانی و پژوهش کشوری مرکز پرورش استعدادهای درخشان جابربن حیان و سید رضی با حضور مسئولین محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت جناب آقای دکتر جواد فتحی ،آقای آیت …

اخبار و اطلاعیه ها
نفرات برگزیده مسابقات قرآن، عترت ونماز در مرحله منطقه ای وراه یافته به استان

نفرات برگزیده مسابقات قرآن، عترت ونماز در مرحله منطقه ای وراه یافته به استان ۱_مهدی سرغانی _ جابربن حیان _ رشته تفسیر ۲_محمدحسین نصیری_ سید رضی _ رشته قرائت تحقیق ۳_ محمد مهدی هدایت پور _ جابربن حیان_ رشته قرائت تحقیق ۴_ حسین حیدری_ جابربن حیان_ رشته قرائت ترتیل ۵_ …

اخبار و اطلاعیه ها
جشن نیمه شعبان در مدرسه

مجتمع استعدادهای درخشان جابربن حیان وسید رضی